DOM W JANOWIE W RUMI

„DOM W JANOWIE”  W RUMI

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu specjalistyczno terapeutycznego 
przeznaczona
dla 10 dzieci

84-230 RUMIA
ul. Słupska 2

tel.: 512-392-359
e-mail:
domwjanowie@gfis.pl

Dyrektor:  Piotr Wróblewski

Koordynator placówki:  Jolanta Pieczka – Flisińska

Organ prowadzący placówkę:Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej na zlecenie Powiatu Wejherowskiego

Biały dom z ogrodem Placówka Opiekuńczo Wychowawcza

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej „Dom w Janowei” w Rumi
przeznaczona jest dla 10 wychowanków
wymagających stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii
oraz wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.

Program „Q samodzielności”

Jednym z priorytetowych zadań realizowanym w naszej placówce jest przygotowanie wychowanków do samodzielności, rozumianej bardzo szeroko jako zdolność do tworzenia i realizowania własnej wizji życia, w wielu wypadkach zdecydowanie odmiennej od wzorców rodziny pochodzenia.

Grupy objęte programem, nastawione są na rozwijanie samodzielności i aktywności wychowanków dzięki nabywaniu umiejętności z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego i funkcjonowania społecznego oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy. Bezpośrednią opiekę pełnią wyznaczeni wychowawcy, przy czym jej zakres zależy od stopnia samodzielności wychowanków. Wychowawca przyjmuje w relacji z wychowankiem rolę tutora, przewodnika, mentora, doradcy, a nie osoby opiekującej się czy wyręczającej, kontrolującej lub dyscyplinującej.

Program ten polega na wykonywaniu przez wychowanków samodzielnych zadań, modelowaniu, dostarczaniu przykładów skutecznego, samodzielnego rozwiązywania różnych problemów życiowych, stwarzaniu okazji do doświadczania samodzielności i niezależności oraz podejmowania pierwszego zatrudnienia w firmach społecznych tj. So Stay Hotel, Kawiarnia Kuźnia.

Udostępnij: