DOM NA KLIFIE GDAŃSKIEJ FUNDACJI INNOWACJI SPOŁECZNYCH W GDYNI

„DOM NA KLIFIE”  W GDYNI

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu specjalistyczno terapeutycznego
przeznaczona
dla 10 dzieci

81-453 GDYNIA
ul. Żołnierzy Dywizji Kościuszkowskiej 4

tel.: (58)732-12-40, 512-392-359
e-mail:
domnaklifie@gfis.pl

Dyrektor:  Piotr Wróblewski

Koordynator placówki:  Jolanta Pieczka – Flisińska

Organ prowadzący placówkę: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych na zlecenie Powiatu Wejherowskiego

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej „Dom na Klifie” w Gdyni
przeznaczona jest dla 10 wychowanków
wymagających stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii
oraz wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.

Program „Q samodzielności”

Jednym z priorytetowych zadań realizowanym w naszej placówce jest przygotowanie wychowanków do samodzielności, rozumianej bardzo szeroko jako zdolność do tworzenia i realizowania własnej wizji życia, w wielu wypadkach zdecydowanie odmiennej od wzorców rodziny pochodzenia.

Grupy objęte programem, nastawione są na rozwijanie samodzielności i aktywności wychowanków dzięki nabywaniu umiejętności z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego i funkcjonowania społecznego oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy. Bezpośrednią opiekę pełnią wyznaczeni wychowawcy, przy czym jej zakres zależy od stopnia samodzielności wychowanków. Wychowawca przyjmuje w relacji z wychowankiem rolę tutora, przewodnika, mentora, doradcy, a nie osoby opiekującej się czy wyręczającej, kontrolującej lub dyscyplinującej.

Program ten polega na wykonywaniu przez wychowanków samodzielnych zadań, modelowaniu, dostarczaniu przykładów skutecznego, samodzielnego rozwiązywania różnych problemów życiowych, stwarzaniu okazji do doświadczania samodzielności i niezależności oraz podejmowania pierwszego zatrudnienia w firmach społecznych tj. So Stay Hotel, Kawiarnia Kuźnia.


Udostępnij: