Aktualności Rodzinnej Pieczy Zastępczej

W dniu 29.06.2015 r.  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyło się szkolenie  pn. „Praktyczne aspekty budowania i koordynowania planu pomocy dziecku z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”,  w którym uczestniczyli pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.

Szkolenie poprowadziła Pani Anna Kuszczuk – główny specjalista w Wydziale Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

W dniu 12.06.2015 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyło się szkolenie warsztatowe  p.n. „Jak rozmawiać z kobietą w ciąży o alkoholu” skierowane do położnych, kuratorów, pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystentów rodzin.

Szkolenie jest częścią projektu „W ciąży – ani kieliszka. Profilaktyka uniwersalna i selektywna FAS”. Szkolenie prowadziły Pani Danuta Krzemińska – psycholog, terapeuta uzależnień oraz Pani Grażyna Rymaszewska – psychiatra, lek. med.

http://www.telewizjattm.pl/dzien/2015-06-12/34136-pijane-matki-rodza-chore-dzieci.html?play=on

 

 

 

 

 

Udostępnij: