shiny white and gray background with wavy lines

WYNIKI KONKURSU Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Zarząd Powiatu Wejherowskiego na podstawie Uchwały nr VI/508/22 z dnia 22 marca 2022 r. ogłasza wynik otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą nr VI/488/22 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 11 lutego…

Czytaj dalejWYNIKI KONKURSU Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ