shiny white and gray background with wavy lines

Informacja o wyniku rekrutacji na stanowisko Zastępca Dyrektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko pracy Zastępca Dyrektora informujemy, że nie została wybrana żadna kandydatura. Kandydat na stanowisko nie uzyskała wystarczającej ilości punktów za egzamin pisemny i ustny.

Czytaj dalejInformacja o wyniku rekrutacji na stanowisko Zastępca Dyrektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie