shiny white and gray background with wavy lines

RUSZYŁA REALIZACJA PROJEKTU „PRACUJEMY!”

  • Post author:
  • Post category:PFRON

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” rozpoczęło realizację projektu „Pracujemy!”, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie zawodowe osób już pracujących.

(więcej…)

Czytaj dalejRUSZYŁA REALIZACJA PROJEKTU „PRACUJEMY!”
shiny white and gray background with wavy lines

PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW W PROGRAMIE “OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza przedłużenie do dnia 17 września 2021 roku naboru wniosków w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa’’ – edycja 2021.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

(więcej…)

Czytaj dalejPRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW W PROGRAMIE “OPIEKA WYTCHNIENIOWA”
shiny white and gray background with wavy lines

PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW W PROGRAMIE “OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

  • Post author:
  • Post category:PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza przedłużenie do dnia 6 sierpnia 2021 roku naboru wniosków w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa’’ – edycja 2021.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

(więcej…)

Czytaj dalejPRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW W PROGRAMIE “OPIEKA WYTCHNIENIOWA”
shiny white and gray background with wavy lines

PRZEDŁUŻENIE NABORU DLA SPECJALISTÓW DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

  • Post author:
  • Post category:PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przedłuża nabór na stanowisko psychologa oraz pielęgniarki w związku z realizacją Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób…

Czytaj dalejPRZEDŁUŻENIE NABORU DLA SPECJALISTÓW DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”
shiny white and gray background with wavy lines

PRZEDŁUŻENIE NABORU DLA SPECJALISTÓW DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

  • Post author:
  • Post category:PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przedłuża nabór na stanowisko psychologa oraz pielęgniarki w związku z realizacją Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób…

Czytaj dalejPRZEDŁUŻENIE NABORU DLA SPECJALISTÓW DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”
shiny white and gray background with wavy lines

POSZUKUJEMY SPECJALISTÓW – DIETETYKA, PSYCHOLOGA, REHABILITANTA I PIELĘGNIARKI

  • Post author:
  • Post category:PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza naboru na 4 stanowiska (dietetyk, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka) w związku z realizacją Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu…

Czytaj dalejPOSZUKUJEMY SPECJALISTÓW – DIETETYKA, PSYCHOLOGA, REHABILITANTA I PIELĘGNIARKI