shiny white and gray background with wavy lines

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

Powiat Wejherowski otrzymał dofinansowanie do działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy.Po raz piąty, Powiat Wejherowski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   w Wejherowie będzie realizował program osłonowy współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, …

Czytaj dalejPRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY