shiny white and gray background with wavy lines

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych dla trzech Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - Ognisk Wychowawczych im. K. Lisickiego "DZIADKA"…

Czytaj dalejZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY