shiny white and gray background with wavy lines

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych dla trzech Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Ognisk Wychowawczych im. K. Lisickiego "Dziadka" w Rumi, ul. Ślusarska…

Czytaj dalejINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT