WARSZTATY nt. „METOD WYCHOWAWCZYCH”

W dniu 24 marca 2017 r. w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zastały przeprowadzone  warsztaty pn. „Metody Wychowawcze”. razem adresatami  szkolenia były spokrewnione rodziny zastępcze. 

Podczas zajęć poruszono  zagadnienia dotyczące m.in. zwiększenia własnej świadomości na temat wychowania i rodzicielstwa oraz uporządkowania wiedzy na temat roli rodzica zastępczego w procesie wychowania. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, wzięło w nich udział 34 rodziców.  Warsztaty przygotowała i psycholog Pani Justyna Kasperczyk.

Udostępnij: