ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wejherowie

Odrębna 17
84-200 Wejherowo

tel.: 882 030 451

e-mail: stowarzyszenie_przystanek@wp.pl

Na terenie powiatu wejherowskiego funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Wejherowie przy ulicy Odrębnej 17, prowadzony na zlecenie powiatu wejherowskiego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przystanek.

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.

Liczba miejsc: 15.

Środowiskowy dom samopomocy, zwany inaczej ośrodkiem wsparcia, służy budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowuje do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku.

Jest to placówka dziennego pobytu, w którym osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą otrzymać opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz posiłek.

Udostępnij: