PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

Powiat Wejherowski otrzymał dofinansowanie do działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy.
Po raz piąty, Powiat Wejherowski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   w Wejherowie będzie realizował program osłonowy współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny,  i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. W tegorocznej edycji  program  nosi tytuł„
Dostępni i skuteczni”  i dedykowany będzie mieszkańcom powiatu wejherowskiego.

W RAMACH PROJEKTU  BĘDZIEMY:

1.Prowadzić mobilne punkty wsparcia specjalistycznego w Gminie Choczewo i Linia w ramach, których psycholog i radca prawny będzie udzielał wsparcia rodzinom i osobom w związku  z przemocą. Poradnictwo w punktach realizowane będzie w każdej z tych gmin 2 razy w miesiącu od lipca do grudnia 2021 roku we współpracy z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej

2.Opracować poradnik „ Widzę, słyszę, pomagam – jak reagować na przemoc domową ” i skierować go do mieszkańców powiatu – świadków przemocy,

3.Przeprowadzić warsztaty profilaktyczne na temat profilaktyki wypalenia zawodowego dla służb pracujących z osobami i rodzinami w przemocy oraz szkolenie dla tych służb z zakresu doskonalenia warsztatu pracy z rodzinami doznającymi przemocy,

4.Zorganizować warsztaty samoobrony dla osób doświadczających przemocy domowej

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

Mieszkanie dla absolwenta

Powiat Wejherowski w roku 2022 przystąpił do realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta.  finansowanego z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZAPROSZENIE DO KORZYSTANIA Z SOW

Zachęcamy do korzystania z możliwości elektronicznego składania wniosków poprzez System Obsługi Wsparcia z uwagi na to, że znacznie ułatwia to zarówno komunikację z pracownikami PCPR, jak